Bezinngsprogramma's van Petra Glalama

Dr. Petra Galama geeft bezinningsdagen en –avonden die ruimte bieden aan innerlijke verstilling en aan het  gesprek over de eigen beleving. Zo brengt zij mensen in aanraking met hun bezieling en verlangen op de unieke weg die ieder gaat. 

Petra Galama is geïnspireerd door de leerschool van liefde tussen Ik en Jij en de oefening om met aandacht en oordeelloos te kijken en luisteren. Ik ben werk met mystieke bronnen en vanuit de stilte. Ruimte gevend om in ontmoeting jouw spiritualiteit en eigenheid te verdiepen, je te laten aanraken door jouw verlangen op de unieke weg die jij gaat. Ik doceer existentiële zelfreflectie, mystagogie en geestelijke begeleiding aan de Academie voor Geesteswetenschappen en aan de PThU.

 


Julianne van Norwich:

wederkerigheid van godskennis en zelfkennis

 

Zo zag ik dat de Godskennis vlotter en gemakkelijker in ons bereik ligt dan de kennis van onze eigen ziel.

 

Op het eerste gezicht is dit een prachtige, maar ook aparte uitspraak van Julianne van Norwich. Zij ontving een visioen van goddelijke liefde op 13 mei 1373. Mystici zeggen immers dat God onkenbaar is. En toch, zeggen deze woorden dat we gemakkelijker van God kunnen weten dan dat we onze eigen ziel kennen. Het is een paradoxale uitspraak, kenmerkend voor mystiek, waarin ons denken geen houvast vindt en die ons daardoor laat luisteren naar onze diepere intuïtie. In deze bijeenkomsten lezen en bespreken we woorden van Julianne om ons te laten begeleiden in het mysterie van wie wij ten diepste zijn.

 

 Dit weekend geeft ook ruimte om in stilte, in de natuur en met creativiteit jezelf te verkennen. 

  

Data: vrijdag 21 t/m zondag 23 februari 2020

 

Tijd: aankomst tussen 16.30-17.30 uur – vertrek 16.00 uur

Kosten:

€260 (kamer met douche en toilet)

€245 (2 persoonskamer met douche en toilet)

€225 (kamer met wastafel, gedeelde douche en toilet)

 

 

Info en opgave:

galama@spiritwijs.eu of via contactpagina op www.spiritwijs.eu

 Beweeglijkheid
Gedichten van Ryokan

 

 

 

Als een wolk drijvend, aan niets gebonden:
zo laat ik mijzelf gaan, los,
geef mijzelf in het bewegen van de wind.

 

 

In zijn boek Woorden waarvoor geen woorden zijn reflecteert zenleraar Kees van den Muijsenberg op de gedichten van zenmeester Ryokan (1758-1831). De gedichten zijn parels die nog steeds glanzen. Op unieke wijze nodigen ze de je uit tot grenzeloze openheid in de omgang met jezelf, je medemens en de natuur. We mogen wijsheid in de natuur ontdekken en in de stilte voorbij de woorden.

 

 

Een goed gesproken woord
kent de stilte die de mens ten diepste is
en waaruit zij zichzelf ontvangt.

 

 

Dit weekend biedt een wisseling van gedichten van Ryokan, stiltemeditatie, creatieve meditatie en tijd voor jezelf.

 

 

 

In het lezen van de gedichten van Ryokan gaat het om het verhelderen van je eigen ervaring. Eerst lees je in stilte. Hoe spreekt dit gedicht jou aan? Wat raakt je? Daarna gaan we met elkaar in gesprek, een ontmoeting met elkaar. Opdat de gedichten als het ware een kompas worden voor het in vertrouwen gaan van je eigen weg.

 

 

 

De creatieve meditatie sluit aan bij de gedichten en je eigen proces. Ze kan op verschillende manieren vorm krijgen. Met pastel, potlood in de vorm van een mandala, of met klei in vrije vormgeving. Met wat je vindt in de natuur. Zo kom je ook jezelf nabij in je eigen proces voorbij de woorden.

 

 

 

Er is ook vrije ruimte, om tot rust te komen, te wandelen in de prachtige tuinen in Steyl of langs de Maas, om te schrijven. Tijd om te laten bezinken. Verder te werken aan je creativiteit. Een kaarsje op te steken in de kapel.

 

 

Data: vrijdag 13 t/m zondag 15 november 2020

 

Tijd: aankomst tussen 16.30-17.30 uur – vertrek 16.00 uur

Kosten:
€260 (kamer met douche en toilet)

€245 (2 persoonskamer met douche en toilet)

€225 (kamer met wastafel, gedeelde douche en toilet)

 

 

Info en opgave: 

galama@spiritwijs.eu of via contactpagina op www.spiritwijs.eu