Bezinningsprogramma's van Petra Galama

Dr. Petra Galama geeft bezinningsdagen en –avonden die ruimte bieden aan innerlijke verstilling en aan het  gesprek over de eigen beleving. Zo brengt zij mensen in aanraking met hun bezieling en verlangen op de unieke weg die ieder gaat. 

Petra Galama is geïnspireerd door de leerschool van liefde tussen Ik en Jij en de oefening om met aandacht en oordeelloos te kijken en luisteren. Ik werk met mystieke bronnen en vanuit de stilte. Ruimte gevend om in ontmoeting jouw spiritualiteit en eigenheid te verdiepen, je te laten aanraken door jouw verlangen op de unieke weg die jij gaat. Ik doceer existentiële zelfreflectie, mystagogie en geestelijke begeleiding aan de Academie voor Geesteswetenschappen en aan de PThU.

 


 

 stiltedagen

 

Gods ambachtelijke werk heeft de zachte klei in jou verborgen.
Laat je klei vochtig zijn, anders word je hard en verdwijnt de afdruk van Gods vingers.
Door jouw oorspronkelijke zachtheid te behouden ben je ontvankelijk voor het goddelijk mysterie.

 

Verlang je naar een stille plek, rust en ruimte om stil te staan en de grond onder je voeten weer te voelen? Deze driedaagse zijn we in stilte. Er is een ongedwongen programma met vrije ruimte, stiltemeditaties, creativiteit en stille maaltijden. 

Stilte laat innerlijke rust ontstaan om je eigen stem te beluisteren en aandacht te geven aan de helende zachtheid van ons diepste verlangen. In jouw stilte mag je beluisteren wat het voor jou betekent om te vertrouwen en ontvankelijk te zijn. Wat wil jij ontvangen in het leven?

Tijdens de dagelijkse meditatie beluisteren we in stilte enkele woorden over een goddelijk ambacht zoals dat van oudsher is verwoord in de mystieke spiritualiteit. God is wever, pottenbakker, kunstschilder, minaar. God is een scheppingsproces dat zich in overgave aan ons wil voltrekken, aanwezig is in ons diepste verlangen als een mysterie dat ons vormt. Zoals de pottenbakker de klei vormt, zo vormt Gods hand ons diepste zelf. God een onuitsprekelijk en oneindig mysterie. Dat mysterie ervaren we wanneer we ontvankelijk blijven en innerlijke zachtheid toelaten.

 

 

Data:

  • vrijdag 14 t/m zondag 16 juni 2024
    • aankomst 14.00 – vertrek 16.00 uur

Kosten per driedaagse

  • ?,- € p.p. in één eenpersoonskamer met douche en toilet
  • ?,- € p.p. in éé´n kamer met wastafel en gedeelde douche en toilet
  • ?,- € p.p. in éé´n tweepersoonskamer met douche en toilet

meer Info en aanmelding: 

 bezinngsdagen keltische spiritualtieit

 

 

De Keltische geest heeft een diep respect voor het mysterie en de diepte van de ziel.
Als je jouw innerlijkheid verkent en je overgeeft aan haar mysterie,

zullen jouw relaties met anderen 
een nieuwe warmte, avontuurlijkheid en verwondering krijgen.

 


Een verstillende driedaagse over Keltische natuurspiritualiteit met ruimte voor jezelf, voor creativiteit en stiltemeditatie. Keltische spiritualiteit laat ons naderen tot het diepe mysterie van ons lichaam en zintuigen, het landschap, stilte en vriendschap.

 

Wil je jezelf ontmoeten in innerlijke vrijheid en vanuit een diep besef dat je het leven mag ontvangen? Om het besef te verdiepen dat niet alle zingeving van jouw inspanning afhangt, maar dat er een mysterie is dat jou draagt en je leven begeleidt? Wil je ontdekken hoe er ruimte en elan zal ontstaan in overgave aan dat mysterie? Hoe overgave kan gebeuren in een andere wijze van zien en beluisteren van het alledaagse leven? 

 

We lezen in stilte uit de Keltische mystiek zoals die onder woorden is gebracht in het boek Anam Cara, zielsvriend, van John O’Donohue. Na het lezen zijn we stil om de woorden tot ons door te laten dringen en te voelen hoe we geraakt worden in ons levensverhaal. We mogen vertrouwen dat ons innerlijk mysterie op een zachte wijze aan het licht kan komen en ons met zachtheid naar onszelf en ons leven laten kijken.

 

 

 

Data:

  • vrijdag 13 t/m zondag 15 september 2024
    • aankomst 14.00 – vertrek 16.00 uur

 

meer info, kosten en aanmelding: