Steyl toen en nu - onze missie in de wereld

"Als we alles doen, wat binnen onze mogelijkheden ligt, dan doet God de rest."

Arnold Janssen

Arnold Janssen werd  in 1837 geboren in Goch. Hij werd in 1861 tot priester gewijd in Münster. Hij stichtte in Steyl  drie congregaties: 

  • 1875 het "Gezelschap van het Goddelijke Woord" (SVD) of missionarissen van Steyl
  • 1889 de "Missizusters Dienaressen van de H. Geest" (SSpS)
  • 1896 de slotzusters "Dienaressen van de H. Geest van de eeuwigdurende aanbidding" (SSpSAP)

Arnold Janssen werd tezamen met Josef Freinademetz in 2003 heilig verklaard. 

"De enige taal die alle mensen verstaan is de taal van liefde."
Josef Freinademetz svd

In de benedenkerk in Steyl bevindt zich het graf van de heilige Arnold Janssen.

Missiehuis Sint Michael in Steyl is het moederhuis van de SVD, Congregatie van het Goddelijke Woord.

 

De heilige Arnold Janssen startte hier in 1875 een wereldwijde missionaire beweging. Vele duizenden mannen en vrouwen vertrokken vanuit Steyl naar alle werelddelen.

 

De kloostergebouwen met hun kerken en tuinen en het Missiemuseum Steyl zijn de getuigen van deze bijzondere geschiedenis en traditie.

 

Vandaag de dag bestaan de drie congregaties van Steyl uit meer dan tienduizend missionarissen, afkomstig uit 80 landen ter wereld. Samen met taalzoen vrienden zetten ze zich over de heel wereld in voor:

  • de verkondiging van de blijde boodschap van Jezus Christus
  • de ontwikkeling van gerechtigheid, vrede en behoud van de schepping
  • het stimuleren van respect tussen tussen volkeren en culturen
  • de bevrijding van armoede en onmenselijke structuren.  

one heart
many faces


Het Missiemuseum Steyl: een van de mooiste musea in Nederland


historisch ketelhuis van Steyl


UITNODIGING TOT DIALOOG

Zo uniek als ieder mens is, zo uniek is ook zijn zicht op de wereld en zijn ervaring met God. Daarom is het goed om met elkaar hierover in gesprek te gaan.