Bezinningsprogramma's van Petra Galama

Dr. Petra Galama geeft bezinningsdagen en –avonden die ruimte bieden aan innerlijke verstilling en aan het  gesprek over de eigen beleving. Zo brengt zij mensen in aanraking met hun bezieling en verlangen op de unieke weg die ieder gaat. 

Petra Galama is geïnspireerd door de leerschool van liefde tussen Ik en Jij en de oefening om met aandacht en oordeelloos te kijken en luisteren. Ik werk met mystieke bronnen en vanuit de stilte. Ruimte gevend om in ontmoeting jouw spiritualiteit en eigenheid te verdiepen, je te laten aanraken door jouw verlangen op de unieke weg die jij gaat. Ik doceer existentiële zelfreflectie, mystagogie en geestelijke begeleiding aan de Academie voor Geesteswetenschappen en aan de PThU.

 


Eerder schreef ik over mijn herinnering aan Thich Nhat Hahn, een van mijn leraren op mijn levensweg. Op 22 januari 2022 is Thich Nhat Hanh op 95 jarige leeftijd rustig overleden in zijn klooster in Vietnam. Hij was zenleraar en grondlegger van de mindfulness; het aanraken van innerlijke stilte, vrede en geluk doorheen verdriet en pijn. Zijn tedere compassie en heldere wijsheid heeft het leven van miljoenen mensen aangeraakt.

 

Hij was verbonden met de mystiek in een diep besef van de ultieme dimensie. Tot zijn gedachtenis citeer ik zijn woorden over sterven en niet-sterven. Deze woorden komen uit het boek waarin In de geest van liefde, waarin hij over zijn persoonlijke herinneringen schrijft.

 

“Ik zat eens geboeid te kijken naar een brandend wierook stokje. Ik zat stil te genieten, van mezelf en van het ‘zelf’ van het wierookstokje. Ik genoot van de rook die in steeds andere figuren omhoog kringelde. Het was vooral erg mooi om te zien hoe het allerlaatste stukje brandde. Toen de wierook bijna op was en er aan beide kanten meer zuurstof was, brandde het een ogenblik lang heel fel, helderrood. Ik keek er heel geboeid naar. Het was een parinirvana, een groot uitdoven. Waar was de vlam heen gegaan?

Iemand die op het punt staat te sterven, wordt op dat laatste moment van zijn leven vaak eerst heel helder en dooft daarna uit, net als dat wierookstokje. Waar gaat de ziel dan heen?


Er zaten nog meer wierookstokjes in het doosje. Als ik steeds maar het ene stokje aan het andere zou aansteken, zou de wierook dan eeuwig blijven leven? Leeft de Boeddha nog of is hij dood? Dat is een kwestie van brandstof. Misschien ben jij die brandstof en zet jij het leven van de Boeddha voort.”

 

Zijn overlijden heeft mij geraakt. Tot zijn gedachtenis wil ik dit jaar twee bezinningsdriedaagsen wijden aan Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh was een beeldend schrijver met een veelzijdig oeuvre. Hij schreef autobiografisch, dagboeken, verhalen en Vietnamese legendes, uitleg van boeddhistische soetra’s, over mindfulness, en over onze geest en de ultieme dimensie. De rode draad door zijn oeuvre is het ontvangen van heling vanuit de prachtige natuur die ons omringt en de ultieme dimensie die dieper reikt dan we kunnen beseffen.

 

Als we zaadjes planten die heilzaam en gezond zijn,

zullen die misschien voor een verandering zorgen

zonder dat wij erom vragen.

 

Driedaagsen zijn los van elkaar te volgen of je kunt inschrijven op beide bijeenkomsten.

 

Data:

Over Thich Nhat Hahn’s autobiografisch schrijven, zijn dagboeken

 • maandag 11 t/m woensdag 13 april 2022
  • aankomst 14.00 – vertrek 16.00 uur

Thich Nhat Hanh’s inzichten in onze geest van liefde en de ultieme dimensie

 • vrijdag 25 t/m zondag 27 november 2022
  • aankomst 14.00 – vertrek 16.00 uur

Kosten per driedaagse

 • 260.- € p.p. in één eenpersoonskamer met douche en toilet
 • 225.- € p.p. in éé´n kamer met wastafel en gedeelde douche en toilet
 • 245.- € p.p. in éé´n tweepersoonskamer met douche en toilet

Info en kosten:Eigenheid in contemplatief luisteren

in samenwerking met PThU (Protestantse theologisch universiteit)

 

In een driedaagse bijeenkomst ga jij je eigenheid als geestelijk begeleider verkennen. Je leert vanuit stilte te luisteren naar je gevoelens: welk verlangen ligt daaronder en hoe werkt God daarin? In de veiligheid van de groep gaan we dat proces aan middels contemplatieve werkvormen, zoals mystieke tekstlezing, labyrint, rituelen, meditatie, autobiografisch schrijven en praktijkoefeningen.

 

De groei in bewustwording van je eigenheid staat ten dienste van aandacht voor het proces van de ander. Daarom besteden we in deze training ook aandacht aan het oefenen in luisteren naar de begeleide vanuit de ontdekking van je eigen grondhouding.

 

- Verdiepte verkenning van je eigenheid als geestelijk begeleider

- Oefenen in een grondhouding van contemplatief luisteren

- Omgaan met het onbekende eigene dat zich aandient op de geestelijke weg

- Lef en zin ervaren in het gaan van nieuwe wegen, of het verdiepen van vertrouwde wegen in je praktijk

 

Data:

 • maandag 14 t/m woensdag 16 november 2022
  • begin: 14.00 uur – sluiting: 15.30 uur

 Info en kosten: