Bezinngsprogramma's van Petra Glalama

Dr. Petra Galama geeft bezinningsdagen en –avonden die ruimte bieden aan innerlijke verstilling en aan het  gesprek over de eigen beleving. Zo brengt zij mensen in aanraking met hun bezieling en verlangen op de unieke weg die ieder gaat. 

Petra Galama is geïnspireerd door de leerschool van liefde tussen Ik en Jij en de oefening om met aandacht en oordeelloos te kijken en luisteren. Ik ben werk met mystieke bronnen en vanuit de stilte. Ruimte gevend om in ontmoeting jouw spiritualiteit en eigenheid te verdiepen, je te laten aanraken door jouw verlangen op de unieke weg die jij gaat. Ik doceer existentiële zelfreflectie, mystagogie en geestelijke begeleiding aan de Academie voor Geesteswetenschappen en aan de PThU.

 


Eigenheid in contemplatief luisteren

in samenwerking met PThU (Protestantse theologisch universiteit)

 

In een driedaagse bijeenkomst ga jij je eigenheid als geestelijk begeleider verkennen. Je leert vanuit stilte te luisteren naar je gevoelens: welk verlangen ligt daaronder en hoe werkt God daarin? In de veiligheid van de groep gaan we dat proces aan middels contemplatieve werkvormen, zoals mystieke tekstlezing, labyrint, rituelen, meditatie, autobiografisch schrijven en praktijkoefeningen.

 

De groei in bewustwording van je eigenheid staat ten dienste van aandacht voor het proces van de ander. Daarom besteden we in deze training ook aandacht aan het oefenen in luisteren naar de begeleide vanuit de ontdekking van je eigen grondhouding.

 

- Verdiepte verkenning van je eigenheid als geestelijk begeleider

- Oefenen in een grondhouding van contemplatief luisteren

- Omgaan met het onbekende eigene dat zich aandient op de geestelijke weg

- Lef en zin ervaren in het gaan van nieuwe wegen, of het verdiepen van vertrouwde wegen in je praktijk

 

 

Data:

maandag 06 t/m woensdag 08 september 2021

begin: 14.00 uur – sluiting: 15.30 uur

 

Info en kosten: